Huisregels

REGELS RESERVERING BANEN

 1. De banen zijn op weekdagen toegankelijk van 08.00 tot 23.00 uur (ook op feestdagen). Bovenstaande speeltijden gelden mits niet verhinderd door o.a. baanonderhoud, weersomstandigheden, competitie, open toernooi, etc.
 2. De speeltijd bedraagt 60 minuten inclusief slepen. Uitzondering hierop kan zijn dat een baan voor (recreatie)competitie langer in gebruik is.
 3. Met de sleutel heb je toegang tot de tennisbanen. Dit is een persoonsgebonden sleutel en dient niet uitgeleend te worden aan derden.
 4. Leden onder de 12 jaar mogen niet zonder begeleiding / toezicht van een volwassene op de baan.
 5. Ga je vrij tennissen, dan schrijf je je in op de online intekenlijst.
 6. Alle namen van de spelers dienen op de intekenlijsten te worden vermeld. Dit geldt voor iedere baan.
 7. Indien gereserveerd, dient men 5 minuten voor aanvang speeltijd op de baan aanwezig te zijn, anders vervalt het recht om te spelen.
 8. Als je gaat tennissen, draag je sportkleding en tennisschoenen met vlakke zolen. Je neemt je eigen tennisracket en ballen mee.
 9. Als je als laatste de baan verlaat, dien je de verlichting uit te schakelen. Let op, de verlichting kan na uitschakelen pas 10 minuten later weer aan. De knop om de lampen te activeren, vind je bij het betreden van de tennisbaan aan de rechterkant tegen het hekwerk voor de coniferenhaag. Het duurt een paar minuten voordat de lichten op volle sterkte schijnen. Heb even geduld en herhaal de handeling niet om de lampen te activeren.
 10. Op de kunstgrasbanen kan bijna hele jaar door getennist worden. Als het erg hard geregend heeft, komen er plassen op de baan te staan en is tennissen niet mogelijk. Als het heeft gevroren of gesneeuwd, is tennissen ook niet mogelijk. Laat de sneeuw altijd liggen en verwijder deze niet zelf van de baan. Dit leidt tot beschadigingen.
 11. Laat geen flesjes, glazen, papier e.d. achter op de banen.
 12. Het betreden van de tennisbaan gebeurt op eigen risico, de vereniging is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van en/of beschadiging aan voorwerpen, eigendommen e.d. van speler en/of bezoeker.
 13. Gedraag je sportief, neem gepaste normen en waarden in acht en respecteer elkaar. Dit houdt in dat je niet vloekt, scheldt, met rackets gooit of op de netten slaat.

VOORWAARDEN EN OPZEGGINGEN

De contributie bedraagt per jaar:

Kinderen 4 t/m 11 jaar € 22,50
Jongeren 12 t/m 21 jaar € 45,00
Volwassenen 21 jaar € 97,50

Winterlid:
Vrij spelen vanaf 1 december tot 1 april: € 35,00

Contributie wordt per automatisch incasso afgeschreven in mei.

Het lidmaatschap is zonder opzegging voor onbepaalde tijd en wordt van jaar tot jaar automatisch verlengd. Dus bij geen opzegging of wijziging houdt u elk volgend jaar hetzelfde lidmaatschap waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar moet voor 31 december van elk nieuw kalenderjaar schriftelijk of per email naar penningmeester@tvwarga.nl gedaan worden.

Je krijgt na opzegging per email een bevestiging.

TENNISLES

Wanneer je lid bent, kun je ook deelnemen aan de tennislessen. Roland Lucardie verzorgt de lessen op woensdagmiddag -en avond voor de jeugd en volwassenen. Vraag naar de mogelijkheden bij het bestuur via lessen@tvwarga.nl of kijk op deze pagina.

Wil je meer informatie over de tennislessen in Wergea of wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Roland Lucardie via info@tennisschoollucardie.nl of 06-29293030

HUURREGLEMENT

Inwoners van Wergea en omgeving (werkgebied Perspektyf Wergea: postcodes 9004 (Warstiens), 9005 (Wergea en Domwier) en 9006 (Eagum) mogen jaarlijks 1 keer als introducee met een bestaand lid tennissen. Om vaker te kunnen tennissen moet je lid worden. (Hoe? zie www.tvwarga.nl).

Als lid kun je:
· elke week tennissen;
· inschrijven voor tennislessen;
· meedoen met de KNLTB competitie en
· KNLTB-toernooien spelen.

Bovendien is een lidmaatschap belangrijk voor onze vereniging, want hierdoor draag je bij aan het voortbestaan van onze vereniging en de voorzieningen. Daarom kunnen de inwoners van Wergea en omgeving de tennisbanen niet huren.

Verenigingen in Wergea en omgeving die een keer een alternatieve training in de vorm van
tennissen willen geven, kunnen de banen wel huren.
De banen kunnen wel gehuurd worden door mensen uit andere postcodegebieden (onder andere toeristen).

Uitgangspunt is dat leden voorrang hebben wat betreft het reserveren van de banen. Daarnaast is de baan niet te huren tijdens tennisles en competitie. Daarom kunnen niet-leden maximaal 3 dagen (72 uur) vooruit reserveren.
De kosten voor het huren van één baan zijn:
· 1 uur tijdens daluren: €10,-
· 1 uur buiten daluren: €15,-
Daluren zijn maandag t/m vrijdag 8.00-18.00
Voor toeristen zijn tennisballen en -rackets gratis te lenen. Er dient zelf voor passend schoeisel gezorgd te worden (tennisschoenen met vlakke zolen).

Om de baan te kunnen huren, moet contact opgenomen worden met het bestuur van TV Warga, Petra Veenstra (bij voorkeur via mail: secretaris@tvwarga.nl). Petra regelt de reservering en zorgt ervoor dat de baan geopend is op de gereserveerde tijd. Betaling moet vooraf gebeuren via een digitaal betaalverzoek (deze wordt verstuurd via mail of whatsapp).