ALV en nieuw bestuur!

Maandag 15 juni was de algemene ledenvergadering van TV Warga in het dorpshuis. Coronaproof en alles op 1,5 meter afstand. Tijdens deze vergadering zijn de nieuwe bestuursleden gekozen: Auke Johan Postmus (Voorzitter), Esther van Rij (secretaris), George Kooistra (Penningmeester en ledenadministratie) en Maarten van Rij (onderhoud).

Naast de formele, statutaire onderwerpen is een wijziging van het huishoudelijk reglement unaniem aangenomen. Het is nu toegestaan om 1 keer als introducee te tennissen. Daarnaast maken we het onder andere voor toeristen mogelijk om de baan voor een uur te huren.
Als laatste zijn de dames van het oude bestuur in het zonnetje gezet en bij deze willen we Hester, Marieta, Marijke en Sigrid nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet.

Het verslag van de vergadering zal tzt onder de leden worden verspreid.