Algemene ledenvergadering 2020

Graag nodigen wij je uit voor de ledenvergadering van de TV Warga op 15 juni aanstaande, 19.30 uur in Us Doarpshus. In verband met de coronacrisis is de ledenvergadering later dan je gewend bent.

Indien je van plan bent de ledenvergadering te bezoeken, laat ons dat dan weten door een email te sturen naar  voorzitter@tvwarga.nl. Vermeld hierbij het aantal personen dat de ledenvergadering bezoekt en de namen van deze personen. Indien er meer aanmeldingen zijn, dan het dorpshuis kan huisvesten, dan komen we met een (online) alternatief. 

Met vriendelijke groet, 

(Oud-)Bestuur TV Warga

Bijlagen:
Agenda ALV 2020
Verslag ALV 2019
Concept huurreglement