ALV en nieuw bestuur!

Maandag 15 juni was de algemene ledenvergadering van TV Warga in het dorpshuis. Coronaproof en alles op 1,5 meter afstand. Tijdens deze vergadering zijn de nieuwe bestuursleden gekozen: Auke Johan Postmus (Voorzitter), Esther van Rij (secretaris), George Kooistra (Penningmeester en ledenadministratie) en Maarten van Rij (onderhoud).

Naast de formele, statutaire onderwerpen is een wijziging van het huishoudelijk reglement unaniem aangenomen. Het is nu toegestaan om 1 keer als introducee te tennissen. Daarnaast maken we het onder andere voor toeristen mogelijk om de baan voor een uur te huren.
Als laatste zijn de dames van het oude bestuur in het zonnetje gezet en bij deze willen we Hester, Marieta, Marijke en Sigrid nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet.

Het verslag van de vergadering zal tzt onder de leden worden verspreid.

Algemene ledenvergadering 2020

Graag nodigen wij je uit voor de ledenvergadering van de TV Warga op 15 juni aanstaande, 19.30 uur in Us Doarpshus. In verband met de coronacrisis is de ledenvergadering later dan je gewend bent.

Indien je van plan bent de ledenvergadering te bezoeken, laat ons dat dan weten door een email te sturen naar  voorzitter@tvwarga.nl. Vermeld hierbij het aantal personen dat de ledenvergadering bezoekt en de namen van deze personen. Indien er meer aanmeldingen zijn, dan het dorpshuis kan huisvesten, dan komen we met een (online) alternatief. 

Met vriendelijke groet, 

(Oud-)Bestuur TV Warga

Bijlagen:
Agenda ALV 2020
Verslag ALV 2019
Concept huurreglement

Coronanieuws 3: We mogen weer tennissen!

Update: Dubbelspel is ook toegestaan, mits 1,5 meter afstand

We mogen vanaf vandaag weer tennissen! De overheidsmaatregelen voor het sporten vanaf 19 jaar zijn net als eerder al voor de jeugd, versoepeld. Inmiddels is bekend welke voorwaarden hier nog wel bij gelden (protocol NOC*NSF, aanvullende richtlijn van de KNLTB en de voorwaarden van de gemeente Leeuwarden) en is de noodverordening van de Veiligheidsregio aangepast. We hebben hier op de site voor jullie samengevat wat dat betekent. Lees dit goed door en neem bij twijfel contact op met de Corona-coördinator van de TV Warga (George Kooistra: 06-48772578). 

Verplicht vooraf online reserveren van een baan!

“Coronanieuws 3: We mogen weer tennissen!” verder lezen

Coronanieuws 2; Jeugd mag (onder voorwaarden) weer tennissen!

Vanaf woensdag 6 mei zullen er weer tennislessen voor de jeugd worden aangeboden door Tennisschool Lucardie. Ons plan om dit mogelijk te maken is door de gemeente Leeuwarden goedgekeurd. De hygiënevoorschriften en gedragsregels zijn via de mail aan de (ouders van) leden gedeeld en wij zullen ze ook via posters op het tenniscomplex zichtbaar maken. De tennisleraar treedt tijdens de lessen op als toezichthouder (van het naleven van de regels).

Vooralsnog kunnen we alleen de jeugd-tennislessen faciliteren. Vrijspelen is voor jeugd niet toegestaan, tenzij dat aangevraagd wordt bij het bestuur en er tijdens het vrijspelen een vrijwilliger (volwassene) toezicht kan houden.

Voor volwassenen is zowel vrij tennissen als les volgen nog niet toegestaan. Ook de voorjaarscompetitie is uitgesteld naar het najaar.

Wij hopen dat er na 20 mei een verdere versoepeling gaat optreden en dat ook volwassenen weer mogen tennissen!

Corona-nieuws: Tennisbanen TV Warga gesloten

Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De KNLTB roept alle tennisverenigingen op om alle activiteiten te staken en alle parken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen. (https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus).

TV Warga volgt het verzoek van de KNLTB op en sluit per 16 maart het tenniscomplex.

Alle tennislessen van Tennisschool Lucardie voor dit voorjaar bij TV Warga zijn uitgesteld. In ieder geval tot en met 6 april. Zodra er meer duidelijkheid is om weer te mogen starten, zal Tennisschool Lucardie de nieuwe startdatum bekendmaken. Houdt hiervoor de Facebookpagina (van de tennisschool) en website https://www.tennisschoollucardie.nl in de gaten! Namens Roland Lucardie: Hopelijk tot snel op de tennisbaan 

De voorjaarscompetitie is door de KNLTB uitgesteld naar in ieder geval begin mei.

Tennislessen

Tennisliefhebbers Warga en omstreken opgelet!

Het is weer mogelijk om je aan te melden voor de voorjaarslessen 2020 bij TV Warga. Nieuw dit seizoen is o.a. een kennismakingspakket voor senioren. Verder ligt er een mooie actie voor jullie klaar…

Check snel deze link en meld je aan!

Tot snel op de tennisbaan

Groeten Roland
Tennisschool Lucardie

Himmeldei 2020

14 maart 2020 organiseren we weer onze jaarlijkse “himmeldei”. We beginnen om 13.00 uur tot maximaal 16.00 uur.

Deze dag maken we de tennisbanen in Wergea klaar voor een nieuw tennis-seizoen! We werken mos en onkruid weg, repareren het hekwerk, knappen het clubgebouwtje op, maken de banen en netten schoon en herstellen zaken waar nodig.

Zie ook de agenda